วัตถุมงคลบ้านสวนพีระมิด

ความมหัศจรรย์ของพลังปีรามิดที่เราคาดไม่ถึง
หลังจากที่ได้ฟังคำบรรยายจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เรื่องพลังพีระมิด
ปิรามิด พลังงานและความลับของจักรวาล
หลายปีมานี้รูปทรงของตัวปิรามิดเองได้สร้างประสบการณ์ และความสนุกทางด้านพลังงานให้กับผู้สนใจและทดลองใช้มากมายทำให้กลายเป็นจุดสนใจต่อผู้คนต่างๆทั่งโลกที่จะค้นหาพลังที่แท้จริงของมันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร? ฃึ่งส่วนมากได้นำไปทดลองใช้ในด้านต่างๆแล้วได้ผลดีมากมาย ตัวอย่างเช่น…

ด้าน อาหาร,การเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ การนำพืชอาหารหรือสิ่งมีชีวิตที่เติบโตได้ ไปเลี้ยงดูในปิรามิด ผลที่ได้รับคือ :
-อาหารยังคงสด ได้ยาวนานกว่าดิม 2-3 เท่า
-อาหารเปลี่ยนรสชาติไปโดยรสในธรรมชาติจะถูกขยายให้แรงขึ้น ความเป็นกรดจะลดลง
-กลิ่นอาหารที่ถูกปลอมปน จะจางหายไป
-ปิรามิดจะขจัดน้ำออก ทำให้แห้งแต่ไม่เน่าเสียหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้
-การเลี้ยงกุ้งน้ำเค็ม ปกติมีอายุ 6-7 สัปดาห์ แต่ภายในปิรามิดอายุเกินไปถึง 3 เท่า
-สัตว์ที่อาศัยอยู่รอบๆบริเวณ นิสัยไปในทางบวก แมวกับหมาอาศัยอยู่ร่ามกันได้อย่างประหลาด

ด้าน การแพทย์
-แผลที่เย็บหายไว และติดกันเร็วขึ้น2เท่า
-ความดันโลหิตที่ผิดปกติ กลับมาสู่จุดสมดุลย์ได้
-คนที่เฉี่อยชา กลับดูกระฉับกระเฉงขึ้น
-ผู้ที่มีอาการทางสมอง มีผลลัพธ์ไปในทาวบวกเร็วขึ้น
การนั่งสมาธิกับ ปิรามิด
-คลื่นสมองอัลฟาเพิ่มขึ้น
-สงบนิ่ง ดิ่งลงลึกมากกว่าเดิม
-เมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องแสงออร่า แสงสว่างปรากฎเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ผลอื่นๆ ที่เกิดขึ้น….
-บางคนมีอาการปวดเสียวคล้ายหนามแทงบนผิว (เป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่ผิวหนัง)
-บางคนมีอาการคลื่นไส้เนื่องจากสารพิษในร่างการถูกขับออกมา
-อุณหภูมิร่างายเพิ่มสูงขึ้น (เหมือนได้ออกกำลังกาย)
-การบิดเบือนกาลเวลาให้ช้าลง (เข้าไปใช้ในช่วงสั้นๆแต่กลับรู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังของปิรามิด กล่าวไว้ว่า….
เหตุทีเป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจาก รูปทรงของมันสามารถขยายคลื่นสัญญาณได้ โดยมีตัวเราเป็นผู้ส่งคลื่นคล้ายเครื่องรับและเครื่องส่งโดยปิรามิดพยายามสร้างแรงสั่นสะเทือนเคลื่อนย้ายอะตอมที่เป็นส่วนเกินออกไปคงให้เหลือไว้เฉพาะอะตอมต้นกำเนิดเท่านั้น ธาตุของคลื่นผู้ส่งและมุมเวกเตอร์ของปิรามิด สร้างรูปแบบของพลังงานให้เกิดความถี่สั่นสะเทือนและขยายให้แรงขึ้น ใหญ่ขึ้นได้และจัดเรียงโมเลกุลใหม่ เช่นโมเลกุลของธาตุน้ำทรงแปดเหลี่ยมให้เป็นแบบแถวเดี่ยวอีกครั้ง…

       ปิรามิดองค์ใหญ่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด ในการสร้างปิรามิดทั้งหมดและคุณภาพเดิมคาดว่า สูง 481.4 ฟุต แต่เวลาผ่านมานาน เหลือเพียง 450 ฟุตเนื้อที่ปกคลุม ถึง 13.4 เอเคอร์ ฐานด้านตะวันออกยาว 755.88 ฟุตฐานด้านตะวันตกยาว 755.77 ฟุต ฐานทิศเหนือยาว 755.43 ฟุต และทิศใต้ยาว 756.08 ฟุต แม้แต่ละด้านยาวไม่เท่ากัน แต่ด้านที่สั้นที่สุดกับด้านยาวที่สุดมีเพียง 7.9 นิ้วเท่านั้น เอียงฐานไปยังยอดแหลมเป็นมุม 51 องศา 52 ลิบดาโครงสร้างของปิรามิดทั้งหมดหันไปทางตามทิศเหนือ-ใต้ –ออก-ตก ถูกต้องตามความเป็นจริง แต่เมื่อเร็ว ๆนี้ได้มีการสำรวจอีกครั้งหนึ่งพบว่าองค์ปิรามิดได้เบี่ยงเบนจากเดินเล็กน้อย คือ
ด้านเหนือ เบี่ยงเบนจากเดิมไป 2’28” ลงไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้
ด้านใต้ เบี่ยงเบน ไป 1’57” ลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้
ด้านตะวันออก เบี่ยงเบน 5’30” ไปทางตะวันตกจากทิศเหนือ
ด้านตะวันตก เบี่ยงเบน 2’30” ไปทางตะวันตกจากทิศเหนือ
แต่ทฤษฏีดังกล่าวไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้สร้างเลย สาเหตุมาจาก การเคลื่อนตัวของแผ่นดินการหมุนของโลก ทำให้เปลือกโลก เกิดรอยแตกมีการเคลื่อนตัวในแนวราบและแผ่นดินไหวทำให้แผ่นดินหันเห จากผลของแผ่นดินไหวและยุบตัวลงไป ซึ่งเกิดขึ้น ในปี 908 ก่อนคริสตกาล

โครงสร้างของมหาปิรามิด
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยยังไม่สามารถเปิดเผยความเร้นของของปิรามิดได้อย่างทะลุปรุโปร่ง สถาปนิก วิศวกรตลอดจนนักโบราณคดีไม่สามารถคำนวนหินขนาดใหญ่ที่นำมาก่อนสร้างได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น เช่น การสร้างปิรามิดองค์ใหญ่นั้น  สันนิษฐานใช้หินขนาดใหญ่ถึง 2,300,000 ก้อน แต่ละก้อน หนัก 2 ตันครึ่ง ก้อนที่หนักที่สุดประมาณ 15 ตัน ข้อสันนิษฐานนี้มองจากภายนอกเท่านั้นส่วนใจกลางของปิรามิดนั้นขนาดและปริมาณไม่สามารถคำนวนได้อย่างถูกต้อง ที่น่าทึ่งอย่างหนึ่ง คือ ก้อนหินที่วางเรียงรายต่อกันขึ้นเป็นแท่งหินแกรนิตหินปูนขนาดยักษ์นั้น มีรอยเชื่อมกัน ไว้อย่างถูกต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 1/50 นิ้วเลย ความยาวรอบฐานปิรามิด เมื่อ หารด้วย 2 เท่าของความสูงจะฐานถึงยอดจะมีค่าเท่า พายของวงกลม (π) ซึ่งเท่ากับ 3.144

ความยาวของเส้นรอบฐานปิรามิด เมื่อนับเป็นคิวบิทวันได้ 365.24 เท่ากับ 1 ปีปฏิทินโลก ยังไม่จบ 2 เท่าของความสูงปิรามิด เมื่อคูณ ด้วย เลข 100,000 จะได้ค่าใกล้เคียงกับความยาวระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ คือ 93 ล้านไมล์โดยประมาณ และน้ำหนักของปิรามิดเมื่อคูณด้วย 1,000,000,000,000,000 จะได้ค่าใกล้เคียงกับน้ำหนักของโลกเราโดยประมาณ

ส่วนห้องเก็บพระศพ พระราชานั้นสร้างเป็นแบบเพดานเรียบประกอบด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่ 9 ก้อนมีน้ำหนักรวมกันประมาณ 400 ตัน วางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ แบ่งออกเป็นช่องได้ 5 ช่อง
ข้อสันนิษฐาน ความเร้นลับของปิรามิด
คนส่วนใหญ่รวมถึงผมด้วย คิดว่า ปิรามิดแห่งกีซาสร้างโดย ฟาโรห์ คีอ๊อปส์ สร้างระหว่างปี 2686-2181 ก่อนคริสตกาล แต่ยังมีหลายความเห็นด้วยกัน บ้างก็ว่าเก่าแก่นานกว่า 5,000 ปี เอ็ดการ์ เคย์ (Edgar Cayce)นักค้นคว้าพลังจิตชาวอเมริกัน กล่าวว่า ปิรามิด นั้นสร้างมานานกว่า 10,000 ปีผู้สร้างไม่ใช่ชาวอียิปต์ และไม่ใช่เก็บพระศพแต่เก็บรักษาคัมภีร์ทางประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ แมนลี พีฮอลล์ (Manly p.hall)เชื่อว่า ปิรามิดสร้างโดย ชาวแอตแลนติสที่อพยพมาจากทวีปที่หายสาบสูญเป็นเวลาหลายพันปี โดยชาวแอตแลนติส ตระหนักถึงภัยพิบัติหายนะของอาณาจักร จึงได้รวบรวมทรัพย์สมบัติตลอดจนคัมภีร์ทางวิทยาการด้านต่าง ๆ หนีออกมา

ความมหัศจรรย์จากการทดลอง พลังปิรามิด
ความมหัศจรรย์จากการทดลอง กับพลังปิรามิดในสหรัฐมีการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะครับจนกระทั่งมีการคั้งศูนย์วิจัยเกี่ยวกับปิรามิดขึ้น

ดร. โบริส เวอร์น (Dr. Boris Verm) ผู้อำนวยการโครงการวิจัย ได้ทำการทดลองโดยใช้ปิรามิดจำลอง ความสูงเพียง 10 นิ้ว ขึ้นแรก เขาใช้ไข่ดิบวางไว้ในปิรามิดจำลอง และหลังจากนั้นก็คือ ไข่ได้เกิดการแข็งตัวและเหือดแห้งภายในเวลาเพียง 3 สัปดาห์ เท่านั้นเอง ครับ และปรากฏว่าเชื้อราต่าง ๆ ที่มักจะเกิดตามเปลือกไข่ไม่เติบโตขึ้นเลยและหากนำไปไว้นอกปิรามิด แล้วเชื้อราจะเติบโตอย่างรวดเร็วครับการทดลองอันนี้ ได้ทดลองซ้ำ ๆ กันหลายครั้ง และใช้วัสดุอื่น ๆ เช่น ดอกไม้ผลไม้ ผัก และสัตว์ต่าง ๆ เช่นปลา และแมลงต่าง ๆ

อีกท่านหนึ่งคือเวอร์น คาเมรอน นักวิจัยชาวคาลิฟอร์เนีย ทำการทดลองกับเนื้อหมูกับปิรามิดจำลอง โดยทดลองกับเนื้อหมู ประมาณ 2 ออนซ์ (56.6 กรัม)และไขมันดิบ อีก 1 ออนซ์ (28.3 กรัม) และวางไว้ในปิรามิดจำลองอีกแล้วและที่ที่จะทำให้มันเน่าเปื่อยได้เร็วที่สุด เขานำปิรามิดจำลองนี้ ไปแว้ในห้องน้ำครับ ต่อมาเขาก็นำไปไว้ในห้องที่มีอากาศร้อน และห้องที่มีไอน้ำมากเพื่อให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

ในการเฝ้าดู แล้ว เขาสังเกต ว่าวันที่ 3 จะมีกลิ่นเหม็น จากเนื้อหมู คล้าย ๆ กับจะมีการเน่าเปื่อยเกิดขึ้น แต่พอ 6 วัน กลิ่นนั้น ก็หายไป และเนื้อหมู แห่งโดยไม่มีการเน่าเปื่อยเลย ครับเป็นเวลาหลายเดือน เนื้อหมูก็ไม่เน่าเปื่อย นำสามารถยังนำมาทานได้อีก

คาเมรอนยังได้ทดลองกับแตงโมอีก ก็วางไว้ในปิรามิดจำลองเช่นเดิมไว้ในห้องน้ำอีกครั้งครับ จากนั้นเพียง 2-3 วัน ปรากฏว่า แตงโม จะเหือดแห้งแต่ยังสามารถทานได้และไม่เน่าเปื่อยครับ นอกจากนั้นเขาก็ยังทดลองกับ น้ำนมหรือของเหลวอื่น ๆ อีกมากมายครับ
เขาพยายามค้นหาสาเหตุเขาจึงได้ประดิษฐ์ เครื่องวัดแสงรังสี (Aurameter) ขึ้น ใช้สำหรับวัดรังสีสนามพลังของวัตถุ เขากล่าวว่า พลังงานที่แผ่ขยายจากยอดปิรามิด จำลองอันเล็กๆ มีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างของหินชั้นบนของปิรามิดซึ่งมีสนามพลังแผ่กระจายลงมาถึงฐาน ลงมาเป็นแนวตั้ง

พลังปิรามิด แห่งอียิปต์ เซอร์ ดับบลิว ซีแมนส์
อีกหนึ่งความสามารถของปิรามิดในการแสดงปฏิกิริยาเหมือนเครื่องสะสมไฟฟ้าสถิตครับเซอร์ ดับบลิว ซีแมนส์นักประดิษฐ์ค้นคว้า ชาวอังกฤษ เขาเคยไปสัมผัสกับความลึกลับของมหาปิรามิดในอียิปต์มา ในขณะที่เขายืนอยู่ภายใน ห้องเก็บศพอียิปต์ตรงกับยอดของปิรามิด เขาพบว่าเมื่อใดที่เขาชูมือทั้งสองข้างขึ้นและกางนิ้วออกโสตประสาทของเขาได้ยินเสียงกังวาลเบา ๆ จากเบื้องบน ของปิรามิดแต่ที่น่าตกใจอีกแล้วเขายกมือขึ้นแล้วใช้นิ้วชี้ตรงไปยังยอดของปิรามิดเขามีความรู้สึกคล้าย ๆกับ ถูกเข็มจิ้มที่ปลายนิ้ว ครับ ต่อมา เขาก็ ยกขวดไวน์ ที่ติดตั้งดื่มแก้กระหาย ก็เกิดอาการกระตุกบริเวณปากขวด ขณะแตะริมฝีปากและเขาใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่เปียกชื้นพันรอบ ๆ ขวด ปรากฏว่ามีการอาการกระตุก เกิดจากไฟฟ้าและขวดไวน์นั้นก็กลายเป็นเครื่องสะสมไฟฟ้าที่เรียกว่า ลีเดน จาร์ (Leyden Jar)

ลีเดน จาร์ เป็นเครื่องทดลองสะสมไฟฟ้ายุคแรกที่ประกอบด้วยขวดแก้วมีแผ่นดีบุกไว้ทั้งภายในและภายนอกแผ่นดีบุกที่อยู่ข้างในติดกับแท่งโลหะ มีปลายเป็นปุ่มโลหะ

นักฟิสิกส์ หลายคนเชื่อว่าปิรามิดไม่เพียงแต่จะเป็นสิ่งสะสมพลังงานเท่านั้นครับมันยังสามารถกระจายพลังอำนาจต่าง ๆ ออกไปอีกด้วย จากวัตถุ ใด ๆก็ตามที่มีการสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่แห่งพลังงาน นั้น ๆก็จะมีความสามารถเกิดปฏิกิริยาทางฟิสิกส์ขึ้นมาครับ คลื่นความถี่นี้จะปรับกับระหับความถี่ของธรรมชาติ เช่นพลังงานแม่เหล็กโลก พลังงานคอสมิกจนกระทั่งก่อนให้เกิดพลังงานชนิดใหม่ขึ้นมา น่าทึ่งจริง ๆ

เล่าประสบการณ์การใช้วัตถุมงคลบ้านสวนพีระมิด

สมาชิกลด 25%

สอบถาม - สั่งซื้อได้ที่